2. sekcija: Grozeča Insolventnost
• Definiciji insolventnosti in grozeče insolventnosti

O predavatelju
  • Združenje bank Slovenije
  • 2. sekcija: Grozeča Insolventnost

    • Definiciji insolventnosti in grozeče insolventnosti

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?