1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H
• Spremembe pri upraviteljih

O predavatelju
  • 1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H

    • Spremembe pri upraviteljih

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?