4. sekcija: Aktualna sodna praksa s področja postopkov zaradi insolventnosti

• Predstavitev aktualne sodne prakse s področja postopkov zaradi insolventnosti

O predavatelju
  • višja sodnica
  • 4. sekcija: Aktualna sodna praksa s področja postopkov zaradi insolventnosti

    • Predstavitev aktualne sodne prakse s področja postopkov zaradi insolventnosti

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?