1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H
• Splošno o noveli

O predavatelju
  • generalni direktor Direktorata za civilno pravo

    Ministrstvo za pravosodje

  • 1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H

    • Splošno o noveli

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?