Urh Šuštar, LL.M.

1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H
• Odločbe Ustavnega sodišča in novela ZFPPIPP-H

O predavatelju
  • LL.M. (Cambridge), odvetnik

    Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji

  • 1. sekcija: Uvod v spremembe, uvedene z ZFPPIPP-H

    • Odločbe Ustavnega sodišča in novela ZFPPIPP-H

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?